การ upload ไฟล์โดย FileZilla

วิธีการ upload file โดยโปรแกรม FileZilla

     เมื่อเราทำการสร้างไฟล์ HTML เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การ upload ไปยัง Web Server ที่เราเช่าไว้ หรือ WebServer ทีปิดให้บริการฟรี โปรแกรมที่ใช้ในการ upload เช่น CuteFtp WSftp Filezilla เป็นต้น

images

      ในบทนี้ผู้จัดทำแนะนำให้ใช้  FileZilla ซึงเป็นโปรแกรมที่แจกฟรี และเป็นที่นิยมใช้ซึ่งท่านสามารถทำการดาวน์โหลดได้ที่ http://filezilla-project.org/download.php?type=client ซึ่งมีให้เลือก Platform  ทั้ง Windows และ Linux หรือแม้แต่ Mac OS X

ขั้นตอนการติดตั้ง  https://wiki.filezilla-project.org/Client_Installation

วิิธีใช้งาน

1. ทำการเปิดโปรแกรม FileZilla ที่ติดตั้งเรียบร้อยขึ้นมา จากไอคอนที่หน้าจอ หรือ ที่ Start-->All Programs

1

2. ทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงไป
          โฮสต์ : ให้กรอกรายละเอียดชื่อโดเมนเนมของคุณลงไป เช่น โดเมนชื่อ yourdomainname.com ก็ให้ใส่รายละเอียดเป็น
ftp.ourdomainname.com หรือ จะทำการกรอกหมายเลขไอพีของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ก็ได้ (สอบถามจากผู้ให้บริการ)  ช่องชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กรอกลงไปตามที่ผู้ให้บริการให้มา  ส่วนพอร์ต : ใส่เป็น 21 ลงไป

2

3. จากนั้นทำการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ด้วยการคลิกที่ เชื่อมต่อด่วน โปรแกรมก็จะทำการเชื่อมต่อให้ โดยจะเห็นว่า โปรแกรมจะแสดงผลว่า รับรายการไดเรคทอรีสำเร็จ และทางซ้ายมือของโปรแกรมก็จะแสดงรายละเอียดของ ข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมา

3

4. จากนั้น ด้านขวาคือส่วนปลายทางหรือที่อยู่ที่เราต้องการ upload ส่วนด้านซ้ายคือ ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเรา 

4

5. จากนั้นทางด้านขวาที่จะแสดงรายละเอียดฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ให้ท่านทำการเลือกไปที่โฟลเดอร์ public_html

5

6. จากนั้นก็ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการจะอัพโหลด ที่เป็นข้อมูลใน เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน แล้วลากไปยังฝั่งขวา วางไว้ในโฟลเดอร์ public_html หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการแต่ต้องอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ public_html โปรแกรมก็จะเริ่มทำการอัพโหลด ข้อมูลให้

6

7. เมื่อโปรแกรมทำการอัพโหลดข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ก็จะแสดงข้อความ รับส่งไฟล์สำเร็จและจะไม่มีไฟล์ค้างอยู่ในคิวไฟล์

8